antymobbing

Co to jest mobbing:

Mobbing, czyli przemoc w miejscu pracy to "wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest słowo, zachowanie, postawa), (…), które przez swą powtarzalność czy systematyczność narusza godność lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby, narażając ją na utratę zatrudnienia lub pogarszając atmosferę pracy. (…) O agresji stanowi skumulowany efekt częstych i powtarzalnych mikrourazów"
(Hiriogoyen 2003)

Dlaczego tak ważne są procedury i szkolenia antymobbingowe?

Brak procedur antymobbingowych oraz brak szkoleń dla pracowników doprowadzają do niepowetowanych strat dla firmy na wielu płaszczyznach.

Reputacja i wizerunek firmy zostają nadszarpnięte, a koszty związane z zasądzonymi odszkodowaniami, a także koszty procesu są bardzo wysokie.

Odejście pracownika z powodu mobbingu jest dla pracodawcy bardzo kosztowne. Obniża efektywność realizacji pracy oraz ponoszone są dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem, wdrożeniem i wyszkoleniem nowych pracowników.

Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców, którzy chcą uchronić swoich pracowników przed negatywnymi konsekwencjami i nagannymi zachowaniami, jakimi jest mobbing.

Kodeks pracy daje pracownikowi, który był ofiarą mobbingu, możliwość wystąpienia do sądu o zasądzenie mu od pracodawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wprowadzenie procedur antymobbingowych daje Państwu możliwość rozwiązania problemu wewnątrz firmy nie kierując sprawy bezpośrednio na drogę sądową. Uchroni to obie strony przed eskalacją problemu.

Działamy pod patronatem oraz w porozumieniu ze specjalistami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego.