antymobbing

Dlaczego jesteśmy najlepsi?


* Założycielka Firmy, Aleksandra Kuzaj, zajmuje się przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy w miejscu pracy od 2007 roku- jest ekspertką w tym temacie.

* Nasze rozwiązania antymobbingowe i antydyskryminacyjne wkomponowujemy w istniejący system zarządzania oraz system wartości danej Firmy, by wytworzyć efekt synergii dla jeszcze lepszego zarządzania i zbudowania większej wartości danej organizacji. To nie tylko procedury prawne i aspekty psychologiczne.


* Zjawiska mobbingu i dyskryminacji postrzegamy jako ryzyko w funkcjonowaniu Firmy i pod tym kątem szukamy najlepszych rozwiązań – tym samym zmniejszamy do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk.


* Nasze rozwiązania łączą wiedzę i doświadczenie z obszarów zarządzania biznesowego, prawa i psychologii. Dzięki temu zakładają zarządzanie ryzykiem zarówno poprzez prewencję, jak też monitoring i kontrolę tego ryzyka.


* Dzięki codziennej praktyce w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w różnych organizacjach pracujemy na przykładach z życia wziętych.


* Każdy nasz produkt jest skrojony do potrzeb organizacji w taki sposób by stał się użyteczny i nie pozostał „martwą literą”, czy też „odhaczonym szkoleniem”.


* Nasze produkty są efektywne i skuteczne, ponieważ są zrozumiałe i przyjazne dla pracowników na każdym szczeblu zarządzania, dzięki czemu organizacja może się rozwijać.

Do mobbingu podchodzimy kompleksowo: łączymy wiedzę i praktykę psychologiczną z prawną.