antymobbing

Nasze szkolenia antymobbingowe prowadzone są przez specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa i psychologii. Po przeprowadzeniu szkolenia antymobbingowego wszyscy uczestnicy uzyskują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.

Szkolenie kadry kierowniczej:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają pracownikami. Skoncentrowane jest na wiedzy i praktyce, dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi. Osoby na stanowiskach menadżerskich muszą wiedzieć, jak reagować na zachowania, które mogą świadczyć o problemie oraz jak przeciwdziałać mobbingowi. Menadżerowie powinni mieć świadomość jak stworzyć warunki, które będą minimalizować ryzyko pojawienia się zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa i psychologii. W trakcie prowadzonych warsztatów zostaną przedstawione metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Praktyka wskazuje, iż najskuteczniejsze w przeciwdziałaniu mobbingowi jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu antymobbingu przynajmniej raz w roku.

Właściwie przeprowadzone programy antymobbingowe uświadamiają problem, który występuje, a przede wszystkim działają profilaktycznie.

Szkolenie pracowników:

Celem szkolenia dla pracowników jest uświadomienie ich w zakresie rozpoznawania znamion mobbingu oraz przedstawienie, w jaki sposób korzystać z procedury antymobbingowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu prawa i psychologii oraz dowiedzą się, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty interpersonalne.

Procedura antymobbingowa:

Wprowadzając procedurę antymobbingową aktywnie przeciwdziałacie mobbingowi oraz zabezpieczacie się Państwo przed zarzutem, iż tolerowaliście zjawisko mobbingu. Pracownicy, mając świadomość, iż pracują w firmie, w której istnieją procedury antymobbingowe mają poczucie bezpieczeństwa i poszanowania swoich praw.

Podstawą bezpieczeństwa w miejscu pracy jest dobrze opracowana procedura antymobbingowa oraz świadomość pracowników na temat tego zjawiska.

W zależności od Państwa potrzeb nasz zespół przygotowuje kompleksowe programy antymobbingowe.

Konsultacje:

Nasi specjaliści z zakresu prawa i psychologii pomogą Państwu wyjaśnić, czy zaistniały konflikt zawiera znamiona mobbingu czy dyskryminacji. Pomogą daną sytuację ocenić i wskażą jakie należy podjąć działania aby uniknąć eskalacji konfliktu.

Rzecznik Antymobbingowy (Ombudsman):

Proponujemy Państwu usługę Rzecznika Antymobbingowego. Zdejmuje to z Państwa obowiązek wyznaczenia w firmie osoby odpowiedzialnej za zbieranie zgłoszeń zdarzeń mobbingu. To my przyjmujemy wszystkie zgłoszenia od Państwa pracowników i na bieżąco na nie reagujemy. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa oraz stanowi system wczesnego ostrzegania firmy o ewentualnych problemach.